top of page

Segmentare și profilare portofolii de clienți

Nivel 3

profilare clienti.jpg

14-15 septembrie 2022

În sistemul energetic, profilarea folosește la: relaționare cu clientul, planificare, urmărirea, consemnarea și decontarea primară a producției sau consumului. Trebuie menționat că aplicațiile profilării nu sunt limitate la  locațiile lipsite de sisteme de telecitire sau facilități de înregistrare IBD. Fiind un domeniu interdisciplinar, reunește competențe din: reglementare, tranzacționare, măsurare și gestiunea bazelor de date, prelucrarea statistică a înregistrărilor și gestionarea proceselor de producție sau consum.  În prezent, se folosesc profiluri de consum în piața din România la decontarea dezechilibrelor dintre Distribuitori și Furnizori pentru locurile de consum cu citire cel mult lunară de indexuri ale contoarelor.

Reașezarea recentă a prețurilor energiei face ca profilurile de consum să devină un instrument versatil pentru furnizori, în dezvoltarea de produse dedicate și analiza impactului tarifelor asupra clienților.

Scopul sesiunilor de training este de a explica și detalia principalele componente ale unui program de profilare în raport cu nevoile concrete ale furnizorilor de energie electrică.

Cursul se adresează firmelor sau persoanelor care doresc cunoasterea mai îndeaproape a  profilurilor de consum, putând astfel sa lanseze programe de profilare care să evalueze impactul modificărilor de producție sau consum asupra portofoliului de clienți

Curricula de pregatire

Zi 1

 • (1) Introducere: Necesitatea și utilitatea profilării - Dezvoltarea activităților de analiză a profilurilor de consum, Procesul de stabilire a profilurilor de consum Utilizările Profilurilor de consum, prognoză de consum/putere, stabilire prețuri produs, planificare proces, marketing, eficiență energetică și valorificare flexibilitate consum;

 • (2) Problemele practice ale determinării profilurilor de consum -  programul operațional de stabilire profiluri de consum: determinarea obiectivelor programelor, Stabilirea obiectivelor studiilor  (1),(2),...(n), Modul de îndeplinire a obiectivelor, Ciclul de viață al unui studiu și „rotația”, Considerații asupra programului, Alternative de implementare, Concluzii;

 • (3) Resursele necesare programelor de stabilire a profilurilor de consum: Perspectiva istorică, Echipamentele de colectare a datelor, Descărcarea datelor, Sisteme de gestiune a bazelor de date, Specialiști implicați - categorii de resurse umane, Costuri Operaționale;

 • (4) Stabilirea eșantionului de clienți și selecția acestora - conceptul de populație statistică, avantajele eșantionării, criteriile de segmentare pentru formarea eșantioanelor, tehnici de eșantionare, proceduri de stratificare, determinarea dimensiunii eșantionului, procedura de selecție a eșantionului, considerații specifice piețelor competitive de energie electrică;

 • (5) Eșantionarea efectivă - tehnici de implementare - Solicitarea/informarea Consumatorilor, măsurarea, colectarea datelor, concluzii;

 • (6) Prelucrarea datelor - prelucrarea datelor la nivel IBD, Editarea datelor, Stocarea Datelor;

Zi 2

 • (7) Analiza Datelor - variabilele de interes, terminologie statistică , estimarea abaterilor standard, aplicații de analiză statistică specializate, Pregătirea datelor, Evaluarea rezultatelor, Raportarea rezultatelor, Concluzii;

 • (8) Aplicații practice ale aplicațiilor din domeniul analizei profilelor de consum - Pricing, - Prognoză de consum și putere necesară, Planificare DSO/TSO, Marketing, Eficiență energetică și valorificare flexibilitate consum, concluzii;

 • (9) Profilarea pentru gestionarea piețelor competitive (settlement) - Concepte de bază, Metode de determinare a pofilelor de consum, TIMING, Definirea claselor de profile - segmentarea pofilelor, considerații referitor la estimări, Sisteme de realizare profilare/settlement și integrare, Concluzii;

 • (10) Tranferul datelor de profilare - actualizarea datelor de profilare, transferul datelor între „utilități”, Concluzii;

 • (11) Evaluarea programelor de analiză a profilelor de consum - eficacitatea programului, evaluarea componentelor programului, analize cost/beneficiu. 

Costul cursului

             900 lei/persoană ;

Discount pentru membrii AFEER:  

                                585 lei/persoană  sau  3 puncte AFEER+

bottom of page