CURRICULUM DE PREGATIRE

[CUMULAT ziua 1 + ziua 2]

 

 • Energia electrică (curent electric – continuu/alternativ, tensiune, putere, energie

        activa, energie reactiva, inclusiv UM);

 • Balanța energetica (producția = consum, frecventa);
 • Electricity Value Chain (producere/transport/distribuție/furnizare/consum);
 • Nivele de tensiune, sisteme monofazate/trifazate;
 • Instituții in domeniu (ANRE, OMEPA, OPCOM, ACER) si rolul lor;
 • Producție/Consum/Import export pe granițe/perioade;  notificări, agregări;
 • Categorii de producători;  specificități;
 • Categorii de consumatori; prosumeri; energie activa/reactiva;
 • Categorii de furnizori, traderi;
 • Piața de energie electrica la nivel orar si lunar – noțiuni de baza;
  • Piața angro:  Detalierea piețe si relaționarea acestora; PRE; Profile standard;
  • Piața retail;
  • Piața reglementata/concurențială; liberalizarea/reglementarea pieței;
  • Măsurarea energiei electrice la nivel angro/retail;
  • Decontare la nivel angro si retail;
  • Modalități de facturare pe Electricity Value Chain/ Preturi si tarife,

 cogenerare, subvenționarea energiei regenerabile;

  • Ofertare / facturare; regimul TVA;
 • Profile si Prognoze de consum; impactul in portofoliul furnizorului al procesului de schimbare 

al furnizorului de către consumatori;

 • Modalități de gestionare a portofoliului; achiziția de catre furnizor a energiei electrice

pe diferite orizonturi de timp;

 • Impactul politicilor EU in piața de energie electrica;
 • Obligațiile informării consumatorilor.

 

 

 

Bazele Pieței de energie electrică din România

SKU: BPEE-1
lei800.00Price