top of page

Bazele pietei de energie electrica din Romania

Nivel 1

BPEE.png

11-12 iunie 2024

Curs cu prezenta fizica

În  piața de energie electrică din Romania sunt licențiați peste 750 de furnizori de energie electrică din care 5 sunt furnizori impliciți, 25 de traderi și peste 1000 de producători (din care 14 mari). Domeniile direct implicate în piața de energie electrică în care își desfășoară activitatea angajații acestor companii sunt cele de tranzacționare pe diferite piețe de energie electrica, ofertare, contractare, notificare fizica, facturare, raportare, verificare măsura, agregare. Alături de acestea, în companiile din domeniul energiei electrice exista activități suport cum sunt cele financiare, controlul calității .... Chiar și pentru personalul implicat în activitățile suport, la angajare, companiile în domeniu considera un avantaj cunoașterea elementelor de piață a energiei electrice. Membrii AFEER au solicitat de multe ori organizarea de seminarii pe diverse subiecte specifice activității de trading/furnizare, precum și invitarea de traineri specializați în domenii de nișe. În plus, există o rata de reîmprospătare a personalului care necesită o pregătire de bază.

În același timp, furnizorii au colaboratori care facilitează încheierea de contracte de furnizare la consumatori și pentru care, noțiuni amănunțite despre piața de energie electrică, le conferă o mai mare credibilitate.

Totodată mulți dintre consumatori care nu au dobândit o putere de negociere ridicată, consumatori care vor sa fie conștienți de deciziile lor, pot dobândi o mai mare informare și implicit o capabilitate decizională fundamentată..

Beneficii

 • Cursantul  beneficiază de metode moderne interactive de predare, având doi lectori cu experiență practică și teoretică.

 • Pentru cei evaluați cu note peste 8 se acordă Certificat de evaluare “AFEER Academy” în care se precizează denumirea programului și categoria.

Competente dobândite

 • Cursantul va cunoaște Electricity Value Chain, rolul participanților din domeniul energiei, al instituțiilor (ANRE, OPCOM, Consiliul Concurentei). Va putea să definească unitățile de măsură și transformarea lor, să facă diferența între putere și energie. Va putea înțelege diferitele tarife transport și distribuție, cogenerare (ce reprezintă, de unde le poate prelua, când se schimbă). Cursantul va cunoaște categoriile de piețe de energie electrică angro (inclusiv Piața de Echilibrare) și retail și le va înțelege atât la nivel orar cat și lunar, va înțelege elementele din ofertele pe diferite piețe (inclusiv la consumatorii finali).

 • Va înțelege componența unei oferte către consumator, a unei facturi (angro și retail), datele furnizate de OMEPA și agregările. Va înțelege elemente de baza din contractele utilizate. Va înțelege la nivel general noțiunile de agregare în cadrul PRE, respectiv diferențele dintre diferitele piețe inclusiv PE. Va înțelege în general noțiunile REMIT și GDPR.

Oportunități

 • Oportunități la finalizarea programului: angajarea pe piața muncii la o companie (furnizor, producător) care activează in domeniul specific al pieței de energie electrică. Pentru cei din companiile de profil, aceștia se vor integra mai repede, evitând  situații care i-ar putea pune într-o poziție neplăcută fata de ceilalți colegi; în plus compania nu mai trebuie sa se preocupe de trainingul acestora, training care în general se rezumă la activitatea stricta, și care în general poate conduce la frustrări ale angajatului care nu-și înțelege rolul în ansamblul companiei.

 • Pentru un consumator, acesta va putea sa înțeleagă dacă ofertele primite au elemente lipsă, și să facă o comparație între ele, sa înțeleagă daca o oferta este anormală. Colaboratori ai furnizorilor de energie electrică vor avea mai multe cunoștințe și implicit credibilitate mai mare.

CURRICULA DE PREGATIRE

 • Energia electrică (curent electric – continuu/alternativ, tensiune, putere, energie activa, energie reactiva, inclusiv UM);

 • Balanța energetica (producția = consum, frecventa);

 • Electricity Value Chain (producere/transport/distribuție/furnizare/consum);

 • Niveluri de tensiune, sisteme monofazate/trifazate;

 • Instituții in domeniu (ANRE, OMEPA, OPCOM, ACER) si rolul lor;

 • Producție/Consum/Import export pe granițe/perioade;  notificări, agregări;

 • Categorii de producători;  specificități;

 • Categorii de consumatori; prosumeri; energie activa/reactiva;

 • Categorii de furnizori, traderi;

 • Piața de energie electrica la nivel orar si lunar – noțiuni de baza;

 • Piața angro:  Detalierea piețe si relaționarea acestora; PRE; Profile standard;

 • Piața retail;

 • Măsurarea energiei electrice la nivel angro/retail;

 • Decontare la nivel angro si retail;

 • Modalități de facturare pe Electricity Value Chain/ Preturi si tarife,

 • cogenerare, subvenționarea energiei regenerabile;

 • Ofertare / facturare; regimul TVA;

 • Profile si Prognoze de consum; impactul in portofoliul furnizorului al procesului de schimbare al furnizorului de către consumatori;

 • Modalități de gestionare a portofoliului; achiziția de catre furnizor a energiei electrice pe diferite orizonturi de timp;

 • Impactul politicilor EU in piața de energie electrica;

 • Obligațiile informării consumatorilor.

Costul cursului 

             1600 lei/persoana;

Pret cu discount pentru membrii AFEER:  

             1040 lei/persoana

bottom of page